پیام رضا صادقی در حمایت از امیر تتلو خواننده زیر زمینی

نوشته :
۱۵ آذر ۱۳۹۲ بدون دیدگاه

رضا صادقی در حمایت از امیر تتلو خواننده موسیقی زیر زمینی که در یکی دو روز گذشته دستگیر شده بود، پیامی را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد. پیام رضا صادقی در حمایت خواننده زیر زمینی: این ...